Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

TAUTININKŲ SĄJUNGA (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861862139
Elektroninio pašto adresas: artvileita@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. VLADAS TURČINAVIČIUS Vilniaus rajono 2015-01-26 30,00 103,58
2. SAKALAS GORODECKIS Vilniaus miesto 2015-01-30 50,00 172,64
3. JANINA GADLIAUSKIENĖ Vilniaus miesto 2015-01-30 50,00 172,64
4. RIMANTAS MATULIS Vilniaus miesto 2015-01-30 50,00 172,64
5. NIJOLĖ BALČIŪNIENĖ Vilniaus miesto 2015-02-02 30,00 103,58
6. LINAS ZASIMAVIČIUS Vilniaus miesto 2015-02-05 12,50 43,16
7. NIJOLĖ MATULIENĖ Pasvalio rajono 2015-02-08 300,00 1035,84
8. ONA ALDONA NAGLIENĖ Pasvalio rajono 2015-02-12 70,00 241,70
9. EUGENIJUS ALGIRDAS BUROKAS Vilniaus miesto 2015-02-12 100,00 345,28
10. VILIJA ŠILEIKIENĖ Kretingos rajono 2015-02-13 1060,00 3659,97
11. VISMANTAS MATULAS Pasvalio rajono 2015-02-17 15,00 51,79
12. JANINA GADLIAUSKIENĖ Vilniaus miesto 2015-02-17 100,00 345,28
13. GINTARAS ŠLEŽAS Pasvalio rajono 2015-02-18 300,00 1035,84
14. Tautininkų sąjunga Vilniaus miesto 2015-02-20 500,00 1726,40
15. MARIUS ŠILEIKA Klaipėdos miesto 2015-02-22 430,00 1484,70
16. STEPONAS RIMKUS Pasvalio rajono 2015-02-23 200,00 690,56
17. VAIDOTAS BAČKIS Pasvalio rajono 2015-02-25 100,00 345,28
18. ARŪNAS EIGIRDAS Vilniaus miesto 2015-02-26 60,00 207,17
19. Tautininkų sąjunga Vilniaus miesto 2015-02-27 600,00 2071,68
20. VISMANTAS MATULAS Pasvalio rajono 2015-02-27 30,00 103,58
21. GINTARAS ŠLEŽAS Pasvalio rajono 2015-02-27 30,00 103,58
22. GINTARAS ŠLEŽAS Pasvalio rajono 2015-02-27 100,00 345,28
23. VILIJA ŠILEIKIENĖ Kretingos rajono 2015-03-05 400,00 1381,12
24. Tautininkų sąjunga Vilniaus miesto 2015-03-12 163,10 563,15
25. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2014-12-22 11,58 39,99
26. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-05 12,00 41,43
27. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-15 11,58 39,98
28. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-29 11,00 37,98
29. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-02 9,00 31,08
30. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-11 11,00 37,98
31. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-23 12,00 41,43
32. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-03-02 11,58 39,98
Iš viso: 4870,34 16816,29  
fizinių asmenų: 1535,00 5300,04  
fizinių asmenų mažos aukos: 89,74 309,85  
kandidato nuosavos lėšos: 1982,50 6845,17  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 1263,10 4361,23  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 4870,34 16816,29  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas