Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Kauno miesto rinkimų apygardoje Nr. 15 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861557191
Elektroninio pašto adresas: simona.svaikauskiene@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2014-11-20 35333,64 122000,00
2. DAINIUS RATKELIS Kauno miesto 2015-01-06 2500,00 8632,00
3. RASA JUKNEVIČIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-06 300,00 1035,84
4. VYGANTAS GUDĖNAS Kauno miesto 2015-01-08 1500,00 5179,20
5. GEDIMINAS BUDNIKAS Kauno miesto 2015-01-09 800,00 2762,24
6. ANDRIUS KUPČINSKAS Kauno miesto 2015-01-09 1001,00 3456,25
7. MARIJUS PANCERIS Kauno miesto 2015-01-13 500,00 1726,40
8. JONAS KORYZNA Kauno miesto 2015-01-13 4444,44 15345,76
9. EDITA GUDIŠAUSKIENĖ Kauno miesto 2015-01-14 2900,00 10013,12
10. MARIJUS PANCERIS Kauno miesto 2015-01-14 500,00 1726,40
11. MARIJUS PANCERIS Kauno miesto 2015-01-15 500,00 1726,40
12. Jonas Guzavičius Kauno miesto 2015-01-15 1000,00 3452,80
13. KĘSTUTIS MIKĖNAS Kauno miesto 2015-01-15 5000,00 17264,00
14. ALGIRDAS DEGUTIS Kauno miesto 2015-01-16 1000,00 3452,80
15. JONAS GUZAVIČIUS Kauno miesto 2015-01-16 1000,00 3452,80
16. ALGIMANTAS KURLAVIČIUS Kauno miesto 2015-01-19 100,00 345,28
17. RAIMUNDAS KAMINSKAS Kauno miesto 2015-01-19 60,00 207,17
18. GEDIMINAS ŽUKAUSKAS Kauno miesto 2015-01-21 1000,00 3452,80
19. PAULIUS GEDVILAS Kauno miesto 2015-01-23 1000,00 3452,80
20. ROLANDAS RAMANAVIČIUS Kauno miesto 2015-01-26 120,00 414,34
21. LORETA KUDARIENĖ Kauno miesto 2015-01-26 230,00 794,14
22. JURGITA KUPČINSKIENĖ Kauno miesto 2015-01-27 200,00 690,56
23. MARIUS ŠVAIKAUSKAS Kauno miesto 2015-01-28 100,00 345,28
24. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-01-28 8962,00 30943,99
25. GINTARĖ SKAISTĖ Kauno miesto 2015-01-29 600,00 2071,68
26. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-01-29 20000,00 69056,00
27. KĘSTUTIS ZINKEVIČIUS Kauno miesto 2015-01-29 100,00 345,28
28. JONAS GUZAVIČIUS Kauno miesto 2015-02-02 1000,00 3452,80
29. Darius Žebrauskas Kauno miesto 2015-02-02 150,00 517,92
30. AISTĖ GEDVILIENĖ Kauno miesto 2015-02-02 1000,00 3452,80
31. ERNESTAS PRAVILIONIS Kauno miesto 2015-02-03 170,00 586,98
32. GEDIMINAS ŽUKAUSKAS Kauno miesto 2015-02-03 1000,00 3452,80
33. GYTIS ŽAKEVIČIUS Kauno miesto 2015-02-03 187,00 645,67
34. AUDRONĖ ZAMALIENĖ Kauno miesto 2015-02-03 11,00 37,98
35. GYTIS ŽAKEVIČIUS Kauno miesto 2015-02-05 275,00 949,52
36. Vytas Bancevičius Kauno miesto 2015-02-06 2000,00 6905,60
37. KĘSTUTIS DERLIŪNAS Kauno miesto 2015-02-10 900,00 3107,52
38. RAMINTA BALTUŠKIENĖ Kauno miesto 2015-02-19 50,00 172,64
39. REMIGIJUS SKILANDIS Kauno miesto 2015-02-19 1000,00 3452,80
40. VITAS LENDRAITIS Kauno miesto 2015-02-20 70,00 241,70
41. GAUDENTAS JONAS ŽILYS Kauno miesto 2015-02-20 1000,00 3452,80
42. AUDRONĖ KAMINSKIENĖ Kauno miesto 2015-02-20 70,00 241,70
43. Rasa Duobaitė-Bumbulienė Kauno miesto 2015-02-23 100,00 345,28
44. Martynas Ubartas Kauno miesto 2015-02-24 40,00 138,11
45. JONAS GUZAVIČIUS Kauno miesto 2015-02-25 1500,00 5179,20
46. Rytas Kupčinskas Kauno miesto 2015-02-27 300,00 1035,84
47. Dovilė Šimukonytė-Kaušienė Kauno miesto 2015-02-27 500,00 1726,40
48. JURGITA SABECKYTĖ Kauno miesto 2015-03-02 90,00 310,75
49. SIMONA ŠVAIKAUSKIENĖ Kauno miesto 2015-03-03 100,00 345,28
50. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-03-05 28962,00 99999,99
51. KĘSTUTIS MIKĖNAS Kauno miesto 2015-03-06 2000,00 6905,60
52. JONAS BANYS Kauno miesto 2015-03-06 500,00 1726,40
53. Tomas Grigalevičius Kauno miesto 2015-03-09 500,00 1726,40
54. Aurimas Jaunarijus Ramoška Kauno miesto 2015-03-09 1000,00 3452,80
55. TOMAS GRIGALEVIČIUS Kauno miesto 2015-03-09 500,00 1726,40
56. Tomas Grigalevičius Kauno miesto 2015-03-10 500,00 1726,40
57. ZENONAS ABRAMAVIČIUS Kauno miesto 2015-03-10 1000,00 3452,80
58. REMIGIJUS SKILANDIS Kauno miesto 2015-03-12 1000,00 3452,80
59. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-03-12 10000,00 34528,00
60. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-03-16 1200,00 4143,36
61. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-04-24 1384,76 4781,30
62. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai Vilniaus miesto 2015-04-29 2,00 6,91
63. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2015-01-30 16,00 55,24
64. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-04 11,00 37,98
65. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2015-02-06 22,00 75,96
66. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-17 11,00 37,98
67. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-23 10,00 34,53
Iš viso: 150882,84 520968,38  
fizinių asmenų: 5510,00 19024,93  
fizinių asmenų mažos aukos: 70,00 241,69  
kandidato nuosavos lėšos: 39458,44 136242,09  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 49126,00 169622,25  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 56718,40 195837,30  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 150882,84 520968,28  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Gediminas Stasys Vitolis Banaitis Kauno miesto 2015-01-30 12,00 41,43 grąžinta aukotojui
2015-02-02
Iš viso: 12,00 41,43  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 12,00 41,43  
fizinių asmenų: 12,00 41,43  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas