Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Elektrėnų rinkimų apygardoje Nr. 8 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 852496959
Elektroninio pašto adresas: info@liberalai.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. GEDIMINAS RATKEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-01-08 30,00 103,58
2. RITA TREPEIKA Neprivaloma skelbti 2015-01-12 20,00 69,06
3. ROBERTAS URBANAS Neprivaloma skelbti 2015-01-12 100,00 345,28
4. GEDIMINAS RATKEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-01-13 30,00 103,58
5. VAIDA DZIMIDAVIČIUTĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-13 12,00 41,43
6. MARIUS BACEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-01-13 30,00 103,58
7. JEKATERINA GOLIČENKO Neprivaloma skelbti 2015-01-14 12,00 41,43
8. VAIDA DAVIDAVIČIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-15 30,00 103,58
9. JEKATERINA GOLIČENKO Neprivaloma skelbti 2015-01-16 50,00 172,64
10. DANUTĖ BALIŪNIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-16 200,00 690,56
11. YURII GOLICHENKO Neprivaloma skelbti 2015-01-19 50,00 172,64
12. Vladislava Valantavičienė Neprivaloma skelbti 2015-01-19 30,00 103,58
13. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-20 12,00 41,43
14. Gintaras Dobilaitis Neprivaloma skelbti 2015-01-22 50,00 172,64
15. RENATA BANEVIČIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-22 100,00 345,28
16. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-23 12,00 41,43
17. LR LIBERALŲ SĄJŪDIS Vilniaus miesto 2015-01-28 1000,00 3452,80
18. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-30 12,00 41,43
19. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-02 12,00 41,43
20. KĮSTUTIS VAITUKAITIS Neprivaloma skelbti 2015-02-09 300,00 1035,84
21. ZENONAS PUKĖNAS Neprivaloma skelbti 2015-02-10 100,00 345,28
22. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-13 12,00 41,43
23. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-02-18 100,00 345,28
24. HELMUTAS ZABARAUSKAS Neprivaloma skelbti 2015-02-20 85,00 293,49
25. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-20 12,00 41,43
26. KĘSTUTIS VAITUKAITIS Neprivaloma skelbti 2015-03-04 300,00 1035,84
27. LINA ALIŠAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-03-06 50,00 172,64
28. ZENONAS PUKĖNAS Neprivaloma skelbti 2015-03-06 110,00 379,81
29. RITA TREPEIKA Neprivaloma skelbti 2015-03-09 80,00 276,22
30. KĘSTUTIS JASUKAITIS Neprivaloma skelbti 2015-03-09 100,00 345,28
31. DMITRIJ BURKOJ Neprivaloma skelbti 2015-03-09 100,00 345,28
32. GEDIMINAS RATKEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-03-09 30,00 103,58
33. DANUTĖ BALIŪNIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-03-12 50,00 172,64
34. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-22 889,64 3071,75
35. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-22 161,41 557,32
36. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-03-06 12,00 41,43
37. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-03-12 12,00 41,43
Iš viso: 4296,05 14833,35  
fizinių asmenų: 712,00 2458,37  
fizinių asmenų mažos aukos: 96,00 331,44  
kandidato nuosavos lėšos: 1337,00 4616,39  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 2151,05 7427,15  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 4296,05 14833,35  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas