Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Alytaus miesto rinkimų apygardoje Nr. 2 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 852496959
Elektroninio pašto adresas: info@liberalai.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Arvydas Švirmickas Neprivaloma skelbti 2014-11-26 11,58 40,00
2. NIJOLĖ MAKŠTUTIENĖ Neprivaloma skelbti 2014-12-12 11,58 40,00
3. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-14 11,58 39,98
4. SIGITAS KATKEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-01-15 12,00 41,43
5. LR LIBERALŲ SĄJŪDIS Vilniaus miesto 2015-01-16 741,20 2559,22
6. EGIDIJUS DIDŽIULIS Vilniaus miesto 2015-01-16 12,00 41,43
7. DONATAS VASILIAUSKAS Neprivaloma skelbti 2015-01-26 11,58 39,98
8. INGA JAKUBAITYTĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-02 20,00 69,06
9. NIJOLĖ MAKŠTUTIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-10 1500,00 5179,20
10. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-02-10 500,00 1726,40
11. ARVYDAS ŠVIRMICKAS Neprivaloma skelbti 2015-02-23 400,00 1381,12
12. GEDIMINAS JEGELEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-02-25 2000,00 6905,60
13. EGIDIJUS DIDŽIULIS Neprivaloma skelbti 2015-02-26 500,00 1726,40
14. SAULIUS JANULEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-02-26 310,00 1070,37
15. KĘSTUTIS BERNATAVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-02-26 1000,00 3452,80
16. DONATAS VASILIAUSKAS Neprivaloma skelbti 2015-02-26 290,00 1001,31
17. NIJOLĖ JAKUBAITIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-27 30,00 103,58
18. GEDIMINAS JEGELEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-02-27 1000,00 3452,80
19. KĘSTUTIS BERNATAVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-02-27 300,00 1035,84
20. KĘSTUTIS BERNATAVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-02-27 1000,00 3452,80
21. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-27 12,00 41,43
22. DONATAS BARANAUSKAS Neprivaloma skelbti 2015-02-27 29,65 102,38
23. AIRA VISOCKAITĖ Neprivaloma skelbti 2015-03-02 120,00 414,34
24. ARVYDAS ŠVIRMICKAS Neprivaloma skelbti 2015-03-02 134,00 462,68
25. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-21 826,83 2854,88
26. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-22 220,50 761,34
27. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilkaviškio rajono 2015-03-23 157,50 543,82
28. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-02 12,00 41,43
29. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-09 12,00 41,43
Iš viso: 11186,00 38623,05  
fizinių asmenų: 20,00 69,06  
fizinių asmenų mažos aukos: 47,58 164,27  
kandidato nuosavos lėšos: 8672,39 29944,06  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 2446,03 8445,66  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 11186,00 38623,05  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Darius Danevičius Neprivaloma skelbti 2015-03-12 40,00 138,11 grąžinta aukotojui
2015-03-12
Iš viso: 40,00 138,11  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 40,00 138,11  
fizinių asmenų: 40,00 138,11  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas