Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Akmenės rajono rinkimų apygardoje Nr. 1 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 852496959
Elektroninio pašto adresas: info@liberalai.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. SVAJŪNAS ŽĄSYTIS Neprivaloma skelbti 2014-11-21 11,58 40,00
2. IRENA VAŠKIENĖ Neprivaloma skelbti 2014-12-11 11,58 40,00
3. LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS Vilniaus miesto 2014-12-17 335,96 1160,00
4. LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS Vilniaus miesto 2014-12-23 883,34 3050,00
5. LORETA TAMULIENĖ Neprivaloma skelbti 2014-12-29 11,58 40,00
6. ANDRIUS ALMANIS Neprivaloma skelbti 2015-01-13 300,00 1035,84
7. ALMENA ALMANIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-16 20,00 69,06
8. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Neprivaloma skelbti 2015-01-21 100,00 345,28
9. ALBINAS KLIMAS Neprivaloma skelbti 2015-01-23 290,00 1001,31
10. LR LIBERALŲ SĄJŪDIS Vilniaus miesto 2015-01-27 400,00 1381,12
11. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-30 12,00 41,43
12. LR LIBERALŲ SĄJŪDIS Vilniaus miesto 2015-02-04 1000,00 3452,80
13. LR LIBERALŲ SĄJŪDIS Vilniaus miesto 2015-02-10 1200,00 4143,36
14. VIRGINIJA JANKAUSKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-12 10,00 34,53
15. JOLANTA ADA JANUITIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-02-13 100,00 345,28
16. APOLINARAS NICIUS Neprivaloma skelbti 2015-02-17 300,00 1035,84
17. ARŪNAS ČEPAS Neprivaloma skelbti 2015-02-23 11,50 39,71
18. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-05 100,00 345,28
19. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-03-09 12,00 41,43
20. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-03-09 12,00 41,43
21. IRENA VAŠKIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-03-09 12,00 41,43
22. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-03-09 12,00 41,43
23. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-03-09 12,00 41,43
24. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-03-12 12,00 41,43
25. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-03-12 12,00 41,43
26. ALBINAS KLIMAS Neprivaloma skelbti 2015-03-13 1000,00 3452,80
27. APOLINARAS NICIUS Neprivaloma skelbti 2015-03-13 1100,00 3798,08
28. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-03-13 12,00 41,43
29. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-03-13 12,00 41,43
30. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-21 1569,60 5419,51
31. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2014-12-11 23,16 80,00
32. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2014-12-15 11,58 40,00
33. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-01-23 11,00 37,98
Iš viso: 8920,88 30802,08  
fizinių asmenų: 23,58 81,43  
fizinių asmenų mažos aukos: 153,74 530,85  
kandidato nuosavos lėšos: 3154,66 10892,45  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 5588,90 19297,35  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 8920,88 30802,08  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. Monika Kateivaitė Neprivaloma skelbti 2015-01-12 10,00 34,53 grąžinta aukotojui
2015-01-13
2. Julė Zaveckienė Neprivaloma skelbti 2015-03-13 12,00 41,43 grąžinta aukotojui
2015-03-14
Iš viso: 22,00 75,96  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 22,00 75,96  
fizinių asmenų: 22,00 75,96  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 0,00 0,00  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
juridinių asmenų: 0,00 0,00  
Dalyvių sąrašas