Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Druskininkų rinkimų apygardoje Nr. 7 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 831355355
Elektroninio pašto adresas: meras@druskininkai.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. Lietuvos socialdemokratų partija Druskininkų 2015-01-12 700,00 2416,96
2. Benjaminas Čepas Druskininkų 2015-01-21 200,00 690,56
3. Vytautas Kvedaras Druskininkų 2015-01-21 200,00 690,56
4. Algimantas Stoncelis Druskininkų 2015-01-21 200,00 690,56
5. Arūnas Večkys Druskininkų 2015-01-21 200,00 690,56
6. Juozas Dailydė Druskininkų 2015-01-21 200,00 690,56
7. Algis Bolys Druskininkų 2015-01-21 200,00 690,56
8. Džema Kisiel Druskininkų 2015-01-22 200,00 690,56
9. Julius Matulevičius Druskininkų 2015-01-22 200,00 690,56
10. Zenonas Streikus Druskininkų 2015-01-22 200,00 690,56
11. ANTANAS ČESNULIS Druskininkų 2015-01-22 200,00 690,56
12. Algimantas Šiaučiulis Druskininkų 2015-01-23 200,00 690,56
13. LINAS URMANAVIČIUS Druskininkų 2015-01-26 200,00 690,56
14. Vida Krisiuviene Druskininkų 2015-01-27 200,00 690,56
15. Nadiežda Oleinik Druskininkų 2015-01-29 200,00 690,56
16. Ronata Balkaitienė Druskininkų 2015-01-29 200,00 690,56
17. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-04 11,00 37,98
18. Birutė Jonušauskienė Druskininkų 2015-02-05 30,00 103,58
19. Rimutė Viniarskaitė Vilniaus miesto 2015-02-09 30,00 103,58
20. Aušra Nedzinskienė Druskininkų 2015-02-09 100,00 345,28
21. Arūras Skausmenis Druskininkų 2015-02-10 200,00 690,56
22. Elmaras Milinavičius Druskininkų 2015-02-11 750,00 2589,60
23. Elena Ramanauskienė Druskininkų 2015-02-11 50,00 172,64
24. Algirdas Ožechauskas Druskininkų 2015-02-12 750,00 2589,60
25. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-13 11,00 37,98
26. Remigijus Aleksandras Viniarskas Druskininkų 2015-02-19 100,00 345,28
27. Lietuvos socialdemokratų partija, Druskininkų sk. Druskininkų 2015-02-19 1500,00 5179,20
28. Modestas Vitkauskas Druskininkų 2015-02-20 150,00 517,92
29. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-20 11,00 37,98
30. Inga Kostina Druskininkų 2015-02-24 25,00 86,32
31. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-26 10,00 34,53
32. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2015-02-26 10,00 34,53
33. Inga Šinkonienė Druskininkų 2015-02-26 200,00 690,56
34. Lietuvos socialdemokratų partija Druskininkų 2015-02-27 1280,46 4421,17
Iš viso: 8918,46 30793,65  
fizinių asmenų: 1500,00 5179,20  
fizinių asmenų mažos aukos: 53,00 183,00  
kandidato nuosavos lėšos: 5165,46 17835,29  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 2200,00 7596,16  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 8918,46 30793,65  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas