Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Telšių rajono rinkimų apygardoje Nr. 51 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868629097
Elektroninio pašto adresas: vytautas.kleiva@telsiai.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. SAULIUS URBONAS Telšių rajono 2014-12-09 289,62 1000,00
2. LAIMA SIMANAUSKIENĖ Telšių rajono 2014-12-10 289,62 1000,00 Nėra duomenų apie aukos priimtinumą
3. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Telšių rajono 2014-12-15 2606,58 9000,00
4. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Telšių rajono 2014-12-15 1106,64 3821,00
5. REGIMANTAS KAVALIAUSKAS Telšių rajono 2014-12-19 289,62 1000,00 Nėra duomenų apie aukos priimtinumą
6. KĘSTUTIS GUSAROVAS Telšių rajono 2014-12-19 289,62 1000,00
7. DANUTĖ MAŽEIKIENĖ Telšių rajono 2014-12-23 289,62 1000,00 Nėra duomenų apie aukos priimtinumą
8. ALVYDAS JASEVIČIUS Telšių rajono 2014-12-23 289,62 1000,00 Nėra duomenų apie aukos priimtinumą
9. ČESLOVAS UBARTAS Telšių rajono 2014-12-29 289,62 1000,00 Nėra duomenų apie aukos priimtinumą
10. VYGANTAS MACEVIČIUS Telšių rajono 2014-12-29 289,62 1000,00
11. BENEDIKTAS ŠNIAUKAS Telšių rajono 2014-12-30 289,62 1000,00
12. TOMAS KATKUS Telšių rajono 2014-12-31 289,62 1000,00
13. SKAISTĖ SADONYTĖ Telšių rajono 2015-01-12 290,00 1001,31 Nėra duomenų apie aukos priimtinumą
14. DANUTĖ POPOVIČ Telšių rajono 2015-01-28 300,00 1035,84 Nėra duomenų apie aukos priimtinumą
15. KĘSTUTIS GUSAROVAS Telšių rajono 2015-01-30 15,00 51,79
16. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Telšių rajono 2015-02-04 1500,00 5179,20
17. KAZYS LEČKAUSKAS Telšių rajono 2015-02-04 100,00 345,28
18. DARIUS JUŠKEVIČIUS Telšių rajono 2015-02-12 41,35 142,77
19. TOMAS KATKUS Telšių rajono 2015-02-13 272,25 940,02
20. SAULIUS URBONAS Telšių rajono 2015-02-22 610,00 2106,21
21. TOMAS KATKUS Telšių rajono 2015-02-24 130,00 448,86
22. ADOMAS DOMARKAS Telšių rajono 2015-02-24 850,00 2934,88
23. VILIJA BAČIONIENĖ Telšių rajono 2015-02-26 50,00 172,64
24. DARIUS JUŠKEVIČIUS Telšių rajono 2015-02-27 12,00 41,43
25. IRENA JUREVIČIENĖ Telšių rajono 2015-02-27 20,00 69,06
26. REMIGIJUS JUŠKA Telšių rajono 2015-03-04 360,00 1243,01
27. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Telšių rajono 2015-03-05 1000,00 3452,80
28. SKAISTĖ SADONYTĖ Telšių rajono 2015-03-05 35,00 120,85
29. VYTAUTAS KLEIVA Telšių rajono 2015-03-09 3000,00 10358,40
30. TOMAS KATKUS Telšių rajono 2015-03-12 90,40 312,13
31. ALFREDAS MAŽELIS Telšių rajono 2015-03-12 1000,00 3452,80
32. SIGITAS MOTUZAS Telšių rajono 2015-03-12 2000,00 6905,60
33. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Telšių rajono 2015-03-13 500,00 1726,40
34. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Telšių rajono 2015-03-30 1000,00 3452,80
35. LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA Telšių rajono 2015-04-01 0,78 2,69
Iš viso: 19786,20 68317,77  
fizinių asmenų: 3362,72 11610,80  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 8709,48 30072,08  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 2607,42 9002,89  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 5106,58 17632,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 19786,20 68317,77  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas