Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Jonavos rajono rinkimų apygardoje Nr. 10 kandidatų sąrašas (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: (8 5) 2496959
Elektroninio pašto adresas: info@liberalai.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Eur Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. JOLANTA LITVINOVIENĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-02 12,00 41,43
2. REDA ZAKARAUSKAITĖ Neprivaloma skelbti 2015-01-05 145,00 500,66
3. LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS Vilniaus miesto 2015-01-13 2896,00 9999,31
4. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-02-23 100,00 345,28
5. ELMANTAS MICKEVIČIUS Neprivaloma skelbti 2015-02-27 240,00 828,67
6. GINTAUTAS BRUKAS Neprivaloma skelbti 2015-02-27 250,00 863,20
7. AUDRIUS ŠULGA Neprivaloma skelbti 2015-02-27 150,00 517,92
8. AUDRIUS ŠULGA Neprivaloma skelbti 2015-02-27 200,00 690,56
9. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-02-27 1500,00 5179,20
10. KĘSTUTIS MACIONIS Neprivaloma skelbti 2015-02-27 200,00 690,56
11. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-08 170,82 589,81
12. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-18 1860,04 6422,35
13. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Vilniaus miesto 2015-03-26 145,20 501,35
Iš viso: 7869,06 27170,30  
fizinių asmenų: 0,00 0,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 1197,00 4133,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 6672,06 23037,30  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 7869,06 27170,30  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas