2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Stasys    Valentukonis

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Kazlų Rūdos (Nr. 17)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 26


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: STASYS VALENTUKONIS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: DAIVA
Pavardė: VALENTUKONIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): UAB VIP
ID001S SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
sandorio šalis
Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
šalies kodas
Kitos sandorio
šalies pavadinimas
Sandorio
objekto pavadinimas
Deklaruojantysis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2004-07-20 2029-12-31 17250 112029270 DNB BANKAS PASKOLA BUSTUI ISIGYTI

ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2013-05-01