2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Juozas    Zabulis

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Rokiškio rajono (Nr. 40)
Iškėlė: Rokiškio krašto koalicija UŽ LAISVĘ AUGTI
numeris sąraše: 46
(Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 33)


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: JUOZAS ZABULIS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: IRENA
Pavardė: ZABULIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas, ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PPT
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2014-01-13 111968437 PANEVĖŽIO KOLEGIJA ROKIŠKIO SKYRIUS
Sutuoktinis Lietuvos Respublika Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas 2014-01-01 111968437 ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PPT