2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Edmundas    Krasauskas

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Palangos miesto (Nr. 31)
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 2


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: EDMUNDAS KRASAUSKAS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: GENOVEITA
Pavardė: KRASAUSKIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas įstaigos vadovas ar jo pavaduotojas, LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Sutuoktinis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2011-04-14 111101343 PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖ TARYBOS NARĖ