2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Sondra    Kulikauskienė

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Palangos miesto (Nr. 31)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 4


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: SONDRA KULIKAUSKIENĖ

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: Informacija nepateikta
Pavardė: Informacija nepateikta
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savininkas ar/ ir bendraturtis 2001-05-01 152402898 S. KULIKAUSKIENĖS ĮMONĖ BPGC GALI KILTI KONFLIKTAS TARYBOJE SPRENDŽIANT KLAUSIMUS, SISIJUSIUS SU SAVIVALDYBĖS ĮMONE VŠĮ PASPC, KURI YRA KONKURUOJANTI SU MANO ASM
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2007-02-25 125196077 PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
Deklaruojantysis Žmonių sveikatos priežiūros veikla 2004-05-01

ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
GALI KILTI KONFLIKTAS TARYBOJE SPRENDŽIANT KLAUSIMUS, SISIJUSIUS SU SAVIVALDYBĖS ĮMONE VŠĮ PASPC, KURI YRA KONKURUOJANTI SU MANO ASMENINE ĮMONE S. KULIKAUSKIENĖS ĮMONĖ BPGC.