2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai


 
Kandidato rinkimų programa

Stasys    Žvinys

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Molėtų rajono (Nr. 27)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše:


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Gimė 1953 m. rugsėjo 26 d. Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Lėlių kaime, kolūkiečių Elžbietos ir Jono šeimoje. Šeimoje yra jauniausias vaikas. Turėjo seserį Danutę ir brolį Juozą.
1964–1971 m. mokėsi Videniškių vidurinėje mokykloje.
1976 m. baigė Žemės ūkio akademiją (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas), įgijo inžinieriaus hidrotechniko specialybę.
1976–1979 m. dirbo Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, vykdė mokslinį darbą.
1979 m. grįžo į gimtinę – Molėtų rajoną, dirbo vadovu žemės ūkio srityje.
1992 m. pakviestas į valstybinę akcinę statybos įmonę, kuri buvo reorganizuota į UAB „Molesta“, eiti generalinio direktoriaus pareigas.
2010 m. lapkričio 22 d. išrinktas Molėtų rajono savivaldybės meru. Šias pareigas eina ir dabar.
1989 m. buvo Persitvarkymo Sąjūdžio Molėtų rajono iniciatyvinės grupės narys.
Į Molėtų rajono savivaldybės tarybą renkamas pagal Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąrašą.
Nuo 1990 m. – Molėtų rajono savivaldybės tarybos narys.
2000–2011 m. – Molėtų rajono savivaldybės tarybos Biudžeto ir rajono plėtros komiteto pirmininkas.
Pomėgiai: bitininkystė ir medžioklė. Patinka būti gamtoje.
Vedęs. Žmona Romualda – Molėtų švietimo centro direktorė. Turi dvi dukteris – Donatą ir Vilmantę ir tris anūkus.