2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Algirdas    Vrubliauskas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Alytaus rajono (Nr. 3)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 1


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: ALGIRDAS VRUBLIAUSKAS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: VIDA
Pavardė: VRUBLIAUSKIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2005-05-06 153728847 LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ SĄJUNGOS „GAMTA" ALYTAUS SKYRIUS, ASOCIACIJA
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 1992-07-26 135144755 LIETUVOS VETERINARIJOS GYDYTOJŲ ASOCIACIJA
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2008-09-12 149969753 ALYTAUS ROTARY KLUBAS, ASOCIACIJA
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2007-05-30 124111348 LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJA
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2007-09-20 253724440 VŠĮ ALYTAUS R. SAVIVALDYBĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2012-06-08 190959511 MEDŽIOTOJŲ KLUBAS „VARČIA", ASOCIACIJA
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Meras ar jo pavaduotojas 2007-04-12 188718528 ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Deklaruojantysis Užsienio valstybė Kolegialaus valdymo organo narys 2010-02-01 ES REGIONŲ KOMITETAS

ID001S SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
sandorio šalis
Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
šalies kodas
Kitos sandorio
šalies pavadinimas
Sandorio
objekto pavadinimas
Deklaruojantysis Pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-10-26 82168 112025973 AKCINĖ BENDROVĖ BANKAS SNORAS PIRKTOS OBLIGACIJOS
Deklaruojantysis Pirkimas Kita Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-04-28 2014-04-28 10164 133818917 AB KAUNO GRŪDAI PIRKTOS KUKURŪZŲ SĖKLOS
Deklaruojantysis Pirkimas Kita Užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys (neregistruoti Lietuvoje) 2014-05-12 2014-05-12 10527 KUKURŪZŲ SĖKLOS
Deklaruojantysis Pardavimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-08-14 2014-08-14 20000 PARDUODAMA ŽEMĖS SKLYPO DALIS
Deklaruojantysis Pardavimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-01-28 2014-05-30 26781 302248467 UAB „DZŪKIJOS MEDIENA" SAVAIMINIŲ ŽELDINIŲ PARDAVIMAS IŠKIRTIMUI
Deklaruojantysis Pardavimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-10-27 2014-10-27 125209 133818917 AB „KAUNO GRŪDAI" KUKURŪZŲ PARDAVIMAS
Deklaruojantysis Pardavimas Kita Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-08-01 2014-08-01 18599 153656134 ŽŪB „ATŽALYNAS" ŠIENAINIO RULONŲ PARDAVIMAS
Deklaruojantysis Gauta dovana (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu jos vertė didesnė negu 500 Lt Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-06-26 2014-06-26 25633 GAUTA DOVANA - ŽEMĖS SKLYPO DALIS
Deklaruojantysis Gauta dovana (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu jos vertė didesnė negu 500 Lt Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-02-19 2014-02-19 10655 PADOVANOTA ŽEMĖS SKLYPO DALIS
Deklaruojantysis Gauta dovana (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu jos vertė didesnė negu 500 Lt Rašytinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-11-08 2014-11-08 45000 DOVANA
Deklaruojantysis Ranga Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-10-17 2014-11-14 16300 301225565 „ROBEKS STATYBA", UAB GARAŽO VARTAI SU MONTAVIMU
Deklaruojantysis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2009-12-30 88000 112029651 BANKAS SWEDBANK, AB INDĖLIS
Deklaruojantysis Draudimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2007-07-27 188971 302458056 SWEDBANK LIFE INSURANCE SE LIETUVOS FILIALAS GYVYBĖS DRAUDIMAS (PINIGAI)
Deklaruojantysis Vienašaliai sandoriai Notarinė 2014-03-17 2014-03-17 14930 PAVELDĖJIMAS PAGAL TESTAMENTĄ
Sutuoktinis Pirkimas Kita Užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys (neregistruoti Lietuvoje) 2014-10-23 2014-10-23 13470 NAJMILSZA SP ZOO PIRKTI SODINUKAI
Sutuoktinis Gauta dovana (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu jos vertė didesnė negu 500 Lt Rašytinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-11-03 2014-11-03 49000 GAUTA DOVANA
Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-06-10 2014-06-10 38896 PIRKTAS ŽEMĖS SKLYPAS
Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-08-28 2014-08-28 12500 ŽEMĖS SKLYPŲ PIRKIMAS
Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-08-28 2014-08-28 12500 ŽEMĖS SKLYPŲ PIRKIMAS
Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-08-28 2014-08-28 12500 ŽEMĖS SKLYPŲ ĮSIGIJIMAS
Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-08-28 2014-08-28 12500 ŽEMĖS SKLYPŲ ĮSIGIJIMAS
Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pirkimas Notarinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-05-06 2014-05-06 37774 188704927 NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PERKAMI ŽEMĖS SKLYPAI
Deklaruojantysis ir sutuoktinis Pirkimas Notarinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-02-19 2014-02-19 55801 188704927 NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PERKAMAS ŽEMĖS SKLYPAS
Deklaruojantysis ir sutuoktinis Išsimokėtinas pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-12-21 95000 123051535 AB „SEB LIZINGAS" TIKSLINIO KREDITO GAVIMAS

ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2004-08-12 ŪKININKAS GAUNA PARAMĄ, SUSIJUSIĄ SU ŪKININKAVIMO VEIKLA, SUDARO SANDORIUS SUSIJUSIUS SU VEIKLA

ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
DEKLARUOJANČIOJO SUTUOKTINĖ VIDA VRUBLIAUSKIENĖ YRA PIVAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS JUNČIONIŲ SENIŪNAITIJOS SENIŪNAITĖ