2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Rasa    Vaitkienė

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Joniškio rajono (Nr. 11)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 18


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: RASA VAITKIENĖ

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: STEPONAS
Pavardė: VAITKUS
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, ŠIAURĖS LIETUVOS KOLEGIJA
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys 2004-07-30 300044715 ASOCIACIJA „JAUNIŪNŲ KAIMO BENDRUOMENĖ“

ID001S SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
sandorio šalis
Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
šalies kodas
Kitos sandorio
šalies pavadinimas
Sandorio
objekto pavadinimas
Deklaruojantysis Draudimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-10-12 2032-10-12 50000 302495752 COMPENSA TU S.A. VIENNA INSURANCE GROUP GARANTUOTŲ PALŪKANŲ GYVYBĖS DRAUDIMAS
Deklaruojantysis Kiti sandoriai Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2006-09-01 2030-01-08 20000 112029270 AB DNB BANKAS PENSIJŲ KAUPIMO SUTARTIS
Deklaruojantysis Kiti sandoriai Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2010-09-04 2030-01-08 20000 111744827 AVIVA LIETUVA PENSIJŲ KAUPIMO SUTARTIS