2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Rita    Kvilienė

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Kėdainių rajono (Nr. 19)
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 27


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: RITA KVILIENĖ

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: IRVINAS
Pavardė: KVILYS
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, AB JONIŠKIO GRŪDAI
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2010-04-01 302495649 VIKAIČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRAS
Sutuoktinis Lietuvos Respublika Savininkas ar/ ir bendraturtis 1992-05-05 161241515 IRVINO KVILIO VETERINARINĖ FIRMA