2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Živilė    Pinskuvienė

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Širvintų rajono (Nr. 48)
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše:


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: ŽIVILĖ PINSKUVIENĖ

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: JONAS
Pavardė: PINSKUS
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Meras ar jo pavaduotojas, VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ, MERO PAVADUOTOJAS
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2003-01-10 178322249 UAB DANIELITA
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2011-04-07 111105217 ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, TARYBOS NARĖ
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2007-06-11 111105217 MOTINA MARIJA GUDONIENĖ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARĖ
Sutuoktinis Lietuvos Respublika Meras ar jo pavaduotojas 2011-04-19 188710061 VYRAS JONAS PINSKUS VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJAS

ID001S SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
sandorio šalis
Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
šalies kodas
Kitos sandorio
šalies pavadinimas
Sandorio
objekto pavadinimas
Deklaruojantysis Pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-04-04 2014-04-04 112 AUTOMOBILIS