2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Lina    Pūkienė

Savivaldybė: Kauno miesto (Nr. 15)
Iškėlė: Visuomeninis rinkimų komitetas „Kaunas – kitokia Lietuva“
numeris sąraše: 3


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: LINA PŪKIENĖ

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: KĘSTUTIS
Pavardė: PŪKAS
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens vadovas ar jo pavaduotojas, UAB "PŪKAS"
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2005-12-05 132950015 UAB "PŪKAS"
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2007-10-09 135920988 VŠĮ "PŪKO" KŪRYBINIS CENTRAS
Sutuoktinis Lietuvos Respublika Akcininkas 1993-11-01 132950015 UAB "PŪKAS"
Sutuoktinis Lietuvos Respublika Akcininkas 2003-12-24 136058558 UAB "JUODA AKIS"