2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Vytas Jonas    Pilevičius

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Druskininkų (Nr. 7)
Iškėlė: Partija Tvarka ir teisingumas
numeris sąraše: 11


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: VYTAS JONAS PILEVIČIUS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: ANGELĖ
Pavardė: PILEVIČIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, UAB STAMITA
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2008-11-10 152146089 DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA