2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Nerijus    Stasiulionis

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Utenos rajono (Nr. 54)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 13


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: NERIJUS STASIULIONIS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: ASTA
Pavardė: STASIULIONIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, UTENOS KULTŪROS CENTRAS
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2014-06-10 135617795 UAB „KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS“ VALDYBOS NARYS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2014-06-10 303105917 VŠĮ "JUNGTINĖ VEIKLA" SAVININKAS IR DIREKTORIUS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys 2014-06-10 184196755 DNSB "GLUOSNIS" NARYS, DALYVAUJA DNSB SUSIRINKIMUOSE, SVARSTANT SU BENDRIJA SUSIJU SIUS KLAUSIMUS.
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys 2014-06-10 184094622 GSEB "SPINDULYS" NARYS, DALYVAUJA GSEB SUSIRINKIMUOSE, SVARSTANT SU BENDRIJA SUSIJU SIUS KLAUSIMUS.
Deklaruojantysis ir sutuoktinis Lietuvos Respublika Akcininkas 2014-06-10 300001692 UAB "RIGOLETI" GENERALINIS DIREKTORIUS, SUTUOKTINĖ AKCININKĖ

ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
Sutuoktinis Veikla, įsigijus verslo liudijimą 2014-06-10 NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMA