2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Danutė    Bekintienė

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 12


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: DANUTĖ BEKINTIENĖ

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: ZENONAS
Pavardė: BEKINTIS
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, UAB "PRECIZIKA METROLOGY"
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Seimo pirmininkas, Seimo narys 2004-11-15 2012-11-20 188605295 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
Sutuoktinis Lietuvos Respublika Akcininkas 1996-01-01 122663561 PRECIZIKA, MG AB