2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Rita    Petrošienė

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Raseinių rajono (Nr. 38)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 45


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: RITA PETROŠIENĖ

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: VIRGINIJUS
Pavardė: PETROŠIS
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas, RASEINIŲ R., GIRKALNIO PAGRINDINĖ MOKYKLA
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2014-12-17 190105112 RASEINIŲ GIRKALNIO PAGRINDINĖ MOKYKLA