2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Reda    Mažeikienė

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Raseinių rajono (Nr. 38)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 33


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
5. Gimimo data 1978-01-29
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Raseinių r. sav., Raseiniai
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? 91 str. 1 d. „Savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su tos kadencijos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos kadencijos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar su tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, su tos savivaldybės tarybos sekretoriato karjeros valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, su tos biudžetinės įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš savininkų yra savivaldybė, vadovo pareigomis, su tos viešosios įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš dalininkų yra savivaldybė, vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, su tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, su tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba su tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.“ Neinu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 12 dalyje išdėstytus reikalavimus, jeigu taip, įrašykite čia:
36 str. 12 d. „Kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje asmuo, keliamas kandidatu į savivaldybės tarybos narius, keliamas ar išsikėlęs kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, be šio straipsnio 11 dalyje nustatytos informacijos, turi nurodyti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo sprendimu bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas. Pateikdamas šią informaciją kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje asmuo privalo nurodyti apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo valstybę (vietą), šį nuosprendį (sprendimą) priėmusios institucijos pavadinimą, apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo datą ir nusikalstamą veiką, už kurią asmuo buvo nuteistas. Šioje dalyje numatytos informacijos nurodyti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei. Pateikiant šioje dalyje nurodytą informaciją, kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje taip pat pažymima, kad teismo sprendimu asmuo buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekriminalizuota, arba kad asmuo užsienio valstybės teismo buvo pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama ar už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu“. Ne
10. Gimimo vieta Raseiniai
11. Tautybė lietuvė

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Kvalifikacijos studijos Lietuvos Mykolo Romerio universitetas pedagogas 2014
Aukštasis magistrinis Lietuvos veterinarijos akademija gyvulininkystės ekonomika 2004
Aukštasis Lietuvos veterinarijos akademija Gyvulininkystės technologas 2002

Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras , vardą Biomedecinos mokslas

13. Kokias užsienio kalbas mokate vokiečių, rusų

14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LSDP
16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Nacionalinis žirgų lenktynių klubas, VšĮ "Marijampolės kolegija", Žemės ūkio švietimo ir mokslo asociacija,direktorė, projektų vadovė, prezidentė
17. Visuomeninė veikla Raseinių jaunimo reikalų tarybos narė, Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazijos mokyklos bendruomenės narė, Lietuvos soroptimisčių sąjungos narė, Nacionalinio žirgų lenktynių klubo tarybos narė, Žemės ūkio švietimo ir mokslo asociacijos valdybos narė-prezidentė, Raseinių tautinių šokių kolektyvo "Raskila" narė, projekto "Pagalba daiktais ir darbais" Raseinių r. koordinatorė, LSDP "Raseikos" grupės pirmininkė, Nacionalinio kaimo tinklo, Tyrimų ir inovacijų komiteto narė, Lietuvos Žemės ūkio rūmų veterinarijos komiteto narė, arklininkystės komiteto narė.
18. Pomėgiai psichologija, tautiniai šokiai, kelionės, gamta
19. Šeiminė padėtis išsituokusi
20. Vaikų vardai (pavardės) Toma, Ignas

21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
2003-03-26 iki 2003-07-02 pagal Socrates - Erasmus programą mokslo stažuotė Vokietijos Hohenheimo universitete; B kategorijos vairuotojo pažymėjimas. Esu savarkiška, kūrybinga, turinti puikių bendravimo įgūdžių bei organizacinių sugebėjimų, ištverminga, nesunkiai įsisavinanti naują darbą ir pakelianti didelį krūvį, nuolat tobulinanti save profesinėje srityje asmenybė. Patinka darbas, kur reikia daug galvoti, organizuoti, ieškoti, kūrybiškų atradimų, išeičių iš padėties, vadovauti kolektyvui ir dirbti su žmonėmis. Iškilus sunkumams, ne tik nepasiduodu, bet dar entuziastingiau pradedu dirbti.