2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Algimantas    Stulgaitis

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Raseinių rajono (Nr. 38)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 24


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: ALGIMANTAS STULGAITIS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: REGINA
Pavardė: STULGAITIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas 2008-03-01 172208281 UAB ,,RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS,,