2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Juozas    Kniukšta

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Tauragės rajono (Nr. 50)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 14


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: JUOZAS KNIUKŠTA

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: Informacija nepateikta
Pavardė: Informacija nepateikta
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 1996-04-26 179466996 UAB ALANTAS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2006-09-04 300596464 UAB ALANTAS AUTO
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 1996-10-15 193082665 TAURAGĖS ROTARY KLUBAS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 1996-04-26 179466996 UAB ALANTAS

ID001S SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
sandorio šalis
Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
šalies kodas
Kitos sandorio
šalies pavadinimas
Sandorio
objekto pavadinimas
Deklaruojantysis Paskola (gauta) Notarinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2013-09-11 50000 112025254 AB ŠIAULIŲ BANKAS BANKO PASKOLA