2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Arūnas    Beišys

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Tauragės rajono (Nr. 50)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 5


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: ARŪNAS BEIŠYS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: ANGELĖ
Pavardė: BEIŠIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2009-11-24 179278873 UAB "TAURAGIŠKIŲ BALSAS" DALYVAUJA VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONKUSUOSE, SAVIVALDYBĖS APKLAUSOSE. GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS TARYBOJE
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2011-06-01 179478621 UAB TAURAGĖS ŠILUMOS TINKLAI
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2007-11-11 300044672 ASO SKAUDVILĖS BENDRUOMENĖ NARYS. DALYVAUJA POSĖDŽIUOSE PRIIMANT SPRENDIMUS RAJONO TARYBOJE

ID001S SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
sandorio šalis
Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
šalies kodas
Kitos sandorio
šalies pavadinimas
Sandorio
objekto pavadinimas
Deklaruojantysis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-10-13 2014-10-13 50000 ŽEMĖ
Deklaruojantysis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-10-13 2014-10-13 40000 ŽEMĖ
Deklaruojantysis Teikiama dovana Kita Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2013-12-17 2013-12-17 41986 PINIGAI

ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos MARIUS BEIŠYS DIRBA NMA PRIE ŽŪM. TEIKIAMOS PARAIŠKOS PARAMAI GAUTI KURIOS ADMINTRUOJAMOS NMA PRIE ŽŪM.

ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2004-05-05 1993 M. ĮREGISTRUOTAS ŪKININKO ŪKIS, ŽEMĖS NUOMA
Sutuoktinis Veikla, įsigijus verslo liudijimą 2014-10-01