2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai


 
Kandidato rinkimų programa

Darius    Jasaitis

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Neringos (Nr. 28)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše:


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Gimė 1973 m. lapkričio 3 d. Preiloje, Neringos mieste. Tėtis – miškininkas, šiuo metu pensijoje, mama – žuvies pramonės technologė, šiuo metu valstybės tarnautoja.
1991 m. baigė Nidos vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškininkystės fakulteto miškininko specialybę.
1993 m., grįžęs į gimtąją Neringą, įsidarbino VM UAB „EDITA“ žveju motoristu. 1994 m. buvo paskirtas šios įmonės direktoriumi, įmonei vadovavo iki 2009 m. Kartu dirbo (1995–1996 m.) Kuršių nerijos nacionalinio parko miškų urėdijoje darbininku miškininku.
1995 m. įsidarbino ir 13 metų pareigingai ėjo Neringos savivaldybės administracijos kasininko inspektoriaus pareigas.
2004 m. baigė Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto ikimokyklinio ugdymo specialybę, 2005 m. šiame fakultete įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
2006–2008 m. buvo VšĮ „Pasienio žuvys“ valdybos pirmininkas.
2008–2013 m. dirbo UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ vadybininku administratoriumi. Diegiant naujoves gamtosaugos srityje, intensyviai bendradarbiavo su Neringos savivaldybe, kuri pirmoji Lietuvoje inicijavo žaliųjų atliekų kompostavimą. 2009 m. už gyventojų skatinimą kompostuoti atliekas jų susidarymo vietoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija Neringos savivaldybę apdovanojo Auksine krivūle.
Politinę veiklą pradėjo 2004 m. Po trejų metų (2007 m.) buvo išrinktas Neringos savivaldybės tarybos nariu, buvo Strateginio planavimo komiteto, Nuolatinės saugaus eismo komisijos, Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo fondo pirmininkas, Strateginio planavimo, kontrolės ir jaunimo reikalų komiteto narys.
2010 m. įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją. 2011 m. savivaldybių tarybų rinkimuose buvo paskirtas šios partijos Neringos skyriaus rinkimų štabo vadovu, o 2013 m. išrinktas Lietuvos socialdemokratų partijos Neringos skyriaus pirmininku. Atsistatydinus merui A. Vinkui, 2013 m. sausio mėnesį vykusiame tarybos posėdyje buvo išrinktas Neringos savivaldybės meru.
2011 m. už aktyvią veiklą Preilos bendruomenėje ir nuoširdų darbą atliekų tvarkymo srityje įteiktas Neringos savivaldybės garbės ženklas. 2014 m. už palaikymą įkuriant Lietuvos Lozoriaus korpusą Neringoje apdovanotas garbingu Sąjungos Lozoriaus Kryžiaus didžiojo vado kryžiumi. Tais pačiais metais už nuopelnus Valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai gesinant miško gaisrą Neringoje apdovanotas Vidaus reikalų ministerijos 2-ojo laipsnio kryžiumi „Artimui pagalbon“, o už paramą policijai palaikant viešąją tvarką, stiprinant teisėtvarką, atskleidžiant ir užkardinant nusikalstamas veikas įteiktas Policijos departamento ženklas „Už paramą policijai“.
Aktyvus visuomenininkas. Nuo 1993 m. – medžiotojų klubo „Girinis“ narys, nuo 2013 m. – LIONS klubo narys. 2014 m. gegužės mėnesį Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato viršininko įsakymu buvo priimtas į aktyviausių ir pilietiškiausių bendruomenės narių gretas, tapo visateisiu Lietuvos policijos rėmėju. 2014 m. įstojo į Neringos savivaldybės ugniagesių savanorių draugiją.
Užaugino du vaikus. Duktė Karolina šiuo metu yra Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos programos II kurso studentė, sūnus Audrius – Neringos vidurinės mokyklos abiturientas.