2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Rimantas    Vaitkus

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 7


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: RIMANTAS VAITKUS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: DIJANA
Pavardė: VAITKIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, NACIONALINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJA
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2008-04-01 211950810 VILNIAUS UNIVERSITETAS DOCENTAS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2003-06-10 171763312 PLUNGIŠKIŲ DRAUGIJA DRAUGIJOS VALDYBOS NARYS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2013-01-01 2013-12-31 188710061 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS, VALSTYBĖS POLITIKAS

ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos IGNAS URBANAVIČIUS VILNIAUS UNIVERSITETO TURTO SKYRIAUS VEDĖJAS, DUKTERS VESTINOS URBANAVIČIENĖS (VAITKUTĖS) SUTUOKTINIS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos EGLĖ MILTAKIENĖ DUKTĖ, LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PARAMOS TYRĖJAMS SKYRIAUS VEDĖJA
Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos EGIDIJUS MILTAKIS LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETO ASISTENTAS, DUKTERS EGLĖS MILTAKIENĖS VYRAS

ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
LIETUVOS CHEMIKŲ DRAUGIJA, IŠRINKTASIS PIRMININKAS. ASOCIACIJA DAR NĖRA ĮREGISTRUOTA, TODĖL JAI NĖRA SUTEIKTAS JURIDINIO ASMENS KODAS.