2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Danas    Paluckas

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Palangos miesto (Nr. 31)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 1


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: DANAS PALUCKAS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: VIRGINIJA
Pavardė: PALUCKIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Darbuotojas, turintis administravimo įgaliojimus, PALANGOS KURORTO MUZIEJUS
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2011-04-07 141612824 ASOCIACIJA "LIETUVOS SOCIALDEMOKRATINIO JAUNIMO KLAIPĖDOS SKYRIUS"
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2013-11-25 141612824 PALANGOS BUTŲ ŪKIS UAB

ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2009-09-03 JAUNASIS ŪKININKAS