2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Gintas    Jasiulionis

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Jonavos rajono (Nr. 10)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 10


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: GINTAS JASIULIONIS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: Informacija nepateikta
Pavardė: Informacija nepateikta
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2010-01-12 302471751 BENDRUOMENĖ "JONAVOS KRAŠTAS"
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2012-06-05 135781780 LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ SENIŪNŲ ASOCIACIJA

ID001S SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
sandorio šalis
Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
šalies kodas
Kitos sandorio
šalies pavadinimas
Sandorio
objekto pavadinimas
Deklaruojantysis Paskola (gauta) Notarinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2007-05-02 250000 111105555 BŪSTO PASKOLA