2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Antanas    Sebeckas

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Palangos miesto (Nr. 31)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 21


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: ANTANAS SEBECKAS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: JOVITA
Pavardė: SEBECKIENE
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2011-04-13 152447391 UAB PALANGOS VANDENYS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2011-08-01 190276615 PALANGOS MIESTO BOTANIKOS PARKAS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 1997-09-01 152686523 ASO PALANGOS BOTANIKOS PARKO FONDAS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2012-09-01 211951150 KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
Sutuoktinis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2012-07-16 190756087 LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS