2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Vaidas    Šimaitis

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Palangos miesto (Nr. 31)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 6


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: VAIDAS ŠIMAITIS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: RAMUNĖ
Pavardė: ŠIMAITIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, UAB "PALANGOS ŪKIS"
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2009-09-02 301542327 UAB "PALANGOS ŪKIS"
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2014-06-18 303106606 ŠVENTOSIOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2009-06-28 193103725 PALANGOS MIESTO "SAULĖS" KLUBAS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas, dalininkas, narys ir kt. 1991-01-24 152428462 RUAB "BALTIJOS PIRKLIAI"