2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Arvydas    Dočkus

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Palangos miesto (Nr. 31)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 4


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: ARVYDAS DOČKUS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: RITA
Pavardė: OLŠAUSKIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, KRETINGOS MIESTO VŠĮ PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 1990-08-31 190274945 PALANGOS MIESTO BALTIJOS PAGRINDINĖ MOKYKLA
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2007-10-01 190275666 PALANGOS MIESTO SPORTO CENTRAS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2014-09-01 300066836 VŠĮ PALANGOS SPORTAS ,PALANGOS KREPŠINIO KLUBAS.
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys, asocijuotas narys, pajininkas 2007-06-28 110085313 PALANGOS KREDITO UNIJA

ID001S SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
sandorio šalis
Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
šalies kodas
Kitos sandorio
šalies pavadinimas
Sandorio
objekto pavadinimas
Deklaruojantysis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2013-12-20 192886 PALANGOS KREDITO UNIJA PINIGAI
Deklaruojantysis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-04-14 23800 PALANGOS KREDITO UNIJA PINIGAI
Deklaruojantysis Indėlis Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-06-18 11000 PALANGOS KREDITO UNIJA PINIGAI