2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Dainius    Želvys

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Palangos miesto (Nr. 31)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 3


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: DAINIUS ŽELVYS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: LILIJA
Pavardė: ŽELVIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas, KLAIPĖDOS TERITORINĖ DARBO BIRŽA PALANGOS SKYRIUS
ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
ESU VŠĮ PALANGOS TURIZMO INFORMACINIO CENTRO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS,