2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Edmundas    Kvederis

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Klaipėdos miesto (Nr. 20)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 17


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: EDMUNDAS KVEDERIS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: LINA
Pavardė: KVEDERIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, AB „LIETUVOS DUJOS“ KLAIPĖDOS FILIALAS
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2006-08-31 190456638 KLAIPĖDOS MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRAS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2014-10-20 290445190 KLAIPĖDOS "SMELTĖS" PROGIMNAZIJA ŠIOS ĮSTAIGOS DIREKTORIUS

ID001S SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
sandorio šalis
Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
šalies kodas
Kitos sandorio
šalies pavadinimas
Sandorio
objekto pavadinimas
Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-03-17 30 JUDITA SAKALAUSKIENĖ ŽEMĖS SKLYPO NUOMA ŠILALĖS RAJ PAAKMENIO KAIMAS
Deklaruojantysis Pardavimas Rašytinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-11-10 2014-11-10 600 VAIDAS BORUSEVIČIUS AUTOMOBILIO AUDI 80 PARDAVIMAS
Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-03-17 30 JUDITA SAKALAUSKIENĖ ŽEMĖS SKLYPO NUOMA ŠILALĖS RAJ DRIEŽŲ KAIMAS

ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
UAB "EXCURSUS" KELIONIŲ ORGANIZATORIUS ĮMONĖS KODAS 134811498, KARTAIS ATOSTOGŲ METU TURIU DARBO SANTYKIŲ.