2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai


 
Kandidato rinkimų programa

Šarūnas    Laužikas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Šilutės rajono (Nr. 47)
Iškėlė: Visuomeninis rinkimų komitetas „Šilutės kraštas“
numeris sąraše:


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: ŠARŪNAS LAUŽIKAS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: BEATRIČĖ
Pavardė: LAUŽIKIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens vadovas ar jo pavaduotojas, BEATRIČĖS LAUŽIKIENĖS ĮMONĖ
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys, asocijuotas narys, pajininkas 2008-07-23 112041116 LIETUVOS KREDITO UNIJA ŠILUTĖS KU

ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
Deklaruojantysis Veikla, įsigijus verslo liudijimą 2012-01-01
Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2004-09-25

ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
GAUTA ES PARAMA PAGAL ŽUVININKYSTĖS REGIONO PLĖTROS STRATEGIJĄ "ŠILUTĖS RAJONO IR NERINGOS SAVIVALDYBIŲ TVARIOS ŽUVININKYSTĖS PLĖTROS STRATEGIJA". 2014 01 16 PASIRAŠYTA VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTIS NR.EŽF-13-PŽ-02-026 "NE PELNO PROJEKTAS-PRIEPLAUKOS INFRASTRUKTŪROS VENTĖJE ĮRENGIMAS, MODERNIZAVIMAS IR GERINIMAS".