2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai


 
Kandidato rinkimų programa

Rytis Mykolas    Račkauskas

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Panevėžio miesto (Nr. 32)
Iškėlė: Visuomeninis rinkimų komitetas „Povilas Urbšys už sąrašą KARTU“
numeris sąraše:


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
METINĖS GYVENTOJO(ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS PAGRINDINIŲ
DUOMENŲ IŠRAŠAS
I. Privalomas registruoti turtas: 196889,00 Lt
II. Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai: 36913,00 Lt
III. Piniginės lėšos: 219000,00 Lt
IV. Suteiktos paskolos: 0 Lt
V. Gautos paskolos: 0 Lt
METINĖS PAJAMŲ MOKESČIO DEKLARACIJOS GPM305 FORMOS PAGRINDINIŲ DUOMENŲ IŠRAŠAS
GPM305 formos deklaracijos:
Gautų pajamų suma
(GPM305 formos 12, 13, 14 ir GPM305V formos V14 laukelių suma)
5054,75 Lt
Išskaičiuota (sumokėta) pajamų mokesčio suma
(GPM305 formos 27,28,30 laukelių suma)
0,00 Lt