2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Tomas    Baranauskas

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Vilniaus miesto (Nr. 57)
Iškėlė: Tautininkų sąjunga
numeris sąraše: 7


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: TOMAS BARANAUSKAS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: INGA
Pavardė: BARANAUSKIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 1996-09-09 2011-02-11 111955361 LIETUVOS ISTORIJOS INSTITUTAS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 1999-04-01 2000-01-07 290757560 LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2008-01-10 291906320 LIETUVAI PAGRAŽINTI DRAUGIJA
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2010-03-30 302496975 LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS PARKO DRAUGIJA
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2009-11-18 191977131 DRAUGIJA "PILIS" VALDYBOS NARYS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2013-06-01 190651410 LIETUVOS SĄJŪDIS TARYBOS NARYS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2008-09-01 111951498 LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2009-11-09 111959192 STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRAS STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO TARYBOS NARYS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2009-09-02 2012-09-02 188683671 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA LIETUVOS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NARYS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Valstybės politiko visuomeninis konsultantas, padėjėjas, patarėjas 2008-11-15 188605295 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

ID001S SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
sandorio šalis
Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
šalies kodas
Kitos sandorio
šalies pavadinimas
Sandorio
objekto pavadinimas
Deklaruojantysis Pirkimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-06-23 2014-06-23 39000 BUTO PIRKIMAS
Deklaruojantysis Pardavimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2014-06-18 2014-06-18 35880 BUTO PARDAVIMAS

ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
Sutuoktinis Vertimo raštu ir žodžiu veikla 2010-04-26
Sutuoktinis Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla 2010-04-26
Sutuoktinis Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla 2010-04-26