Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Kauno kaimiškojoje rinkimų apygardoje Nr. 66 kandidatė AUDRONĖ SKUČIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861202487
Elektroninio pašto adresas: audrone.litas@hotmail.com

Politinės kampanijos dalyvio sutartys

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė /
Pavadinimas
Sutarties data Sutarties numeris Sutarties dalykas Sutarties tekstas
1. UAB"KAUNO REKLAMA" 2012-09-10 2012-09-10 skrajutės su maketavimu, PVM SF-KRK Nr.27560,2012-09-25 Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
2. Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazija 2012-10-19 N-12-81 Negyvenamų patalpų nuoma (Aktų salė) Mokyklos g.5.SF UKG Nr.0000234, 2012-10-19 Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
3. UAB "KAUNO REKLAMA" 2012-10-18 2012-10-18 Atspausdinti skrajutes A6 formatu 10000 vnt. ir 100vnt. plakatų. PVM KRK Nr. 27642, 2012-10-18 Su sutarties tekstu galima susipažinti VRK
Dalyvių sąrašas