Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Pasvalio - Panevėžio rinkimų apygardoje Nr. 47 kandidatas RYTIS SALADŽIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865071987
Elektroninio pašto adresas: rytis.saladzius@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: NIJOLĖ MIKĖNAITĖ
Telefonas:
El. paštas: nilemik@gmail.com
Dalyvių sąrašas