Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Pakruojo - Joniškio rinkimų apygardoje Nr. 46 kandidatas EGIDIJUS BALTUŠIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868518522
Elektroninio pašto adresas: egismille@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: POVILAS KAIRYS
Telefonas: 863366978
El. paštas: kpovilas@hotmail.com
Dalyvių sąrašas