Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Skuodo - Mažeikių rinkimų apygardoje Nr. 37 kandidatas JONAS DAPŠAUSKAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 865621201
Elektroninio pašto adresas: skaidrus@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: AISTĖ LUKAŠEVIČIENĖ
Telefonas: 860545223
El. paštas: aistluka@gmail.com
Dalyvių sąrašas