Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Alytaus rinkimų apygardoje Nr. 30 kandidatas LINAS PETRONIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 867599120
Elektroninio pašto adresas:

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: LINA GIGAŠKIENĖ
Telefonas: 865212744
El. paštas: linagigaskiene@gmail.com
Dalyvių sąrašas