Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Aukštaitijos rinkimų apygardoje Nr. 28 kandidatė RITA JUSIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861693499
Elektroninio pašto adresas: rtjusiene06@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: ANGELĖ MIKITAVIČIENĖ
Telefonas: 862088840
El. paštas: a.mikitaviciene@gmail.com
Dalyvių sąrašas