Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Dainų rinkimų apygardoje Nr. 25 kandidatas AURIMAS RADKEVIČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 861155190
Elektroninio pašto adresas: radkevicius@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: AUDRONĖ KAZOKAITIENĖ
Telefonas: 861563954
El. paštas: audrone01@yahoo.com
Dalyvių sąrašas