Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Pajūrio rinkimų apygardoje Nr. 22 kandidatas TOMAS VILUCKAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868855202
Elektroninio pašto adresas: tomas@viluckas.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: REGINA DILPŠAITĖ
Telefonas: 868265700
El. paštas: rdilpsaite@gmail.com
Dalyvių sąrašas