Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Centro rinkimų apygardoje Nr. 13 kandidatas GINTARAS DRUČKUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 860237812
Elektroninio pašto adresas: gdruckus@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: RIMANTA TAMOLIŪNIENĖ
Telefonas: 861211505
El. paštas: tamorima@gmail.com
Dalyvių sąrašas