Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Antakalnio rinkimų apygardoje Nr. 3 kandidatė AURELIJA STANCIKIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842135
Elektroninio pašto adresas: astancikiene@gmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. ARVYDAS PADVAISKAS Neprivaloma skelbti 2012-09-06 2000,00
2. AURELIJA STANCIKIENĖ Vilniaus miesto 2012-09-17 3000,00
3. ALMA JONIKIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-18 1200,00
4. JANINA GADLIAUSKIENĖ Vilniaus miesto 2012-09-20 800,00
5. AURIMAS GUOGA Vilniaus miesto 2012-10-01 500,00
6. ADOMAS GALINIS Neprivaloma skelbti 2012-10-02 4000,00
7. JANINA GADLIAUSKIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-09 1000,00
8. NEMIRA ALIUKONIENĖ Vilniaus miesto 2012-10-12 1000,00
9. KRISTINA STANIŠAUSKĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-25 800,00
10. DALIUS EGIDIJUS STANCIKAS Vilniaus miesto 2012-10-25 255,00
11. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-10 40,00
Iš viso: 14595,00  
fizinių asmenų: 11555,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 40,00  
kandidato nuosavos lėšos: 3000,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 14595,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas