Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

"Drąsos kelias" politinės partijos Naujamiesčio rinkimų apygardoje Nr. 1 kandidatė NERINGA VENCKIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868712016
Elektroninio pašto adresas: neringa.litas@hotmail.com
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. JOANA REGINA KAZAKEVIČIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-08-16 39,99
2. AURIMAS GUOGA Neprivaloma skelbti 2012-08-21 200,00
3. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-16 40,00
4. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-18 39,90
5. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-18 40,00
6. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-19 40,00
7. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-20 40,00
8. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-20 40,00
9. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-21 40,00
10. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-21 40,00
11. RAMINTA BALTUŠKIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-09-21 100,00
12. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-24 40,00
13. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-25 40,00
14. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-28 39,00
15. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-04 34,45
16. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-05 40,00
17. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-08 39,99
18. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-08 40,00
19. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-08 40,00
20. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-09 40,00
21. JONAS JUNDA Neprivaloma skelbti 2012-10-09 2000,00
22. VLADAS GINDRĖNAS Neprivaloma skelbti 2012-10-09 1000,00
23. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-09 34,45
24. JOANA REGINA KAZAKEVIČIENĖ Neprivaloma skelbti 2012-10-17 39,99
25. ROMANAS GUDLEKIS Neprivaloma skelbti 2012-10-18 300,00
26. JONAS VARKALA Neprivaloma skelbti 2012-10-25 200,00
27. SAULIUS VAIKŠNORAS Neprivaloma skelbti 2012-10-26 1000,00
28. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-08-14 80,00
29. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-15 39,99
30. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-08-18 79,99
31. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-23 40,00
32. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-24 39,99
33. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-08-27 79,98
34. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-08-29 40,00
35. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-08-30 79,98
36. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-09-03 79,90
37. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 Neprivaloma skelbti 2012-09-04 118,99
38. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 3 Neprivaloma skelbti 2012-09-05 120,00
39. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-06 39,99
40. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-07 40,00
41. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-09 40,00
42. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-09-12 60,00
43. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-09-13 40,00
44. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 2 Neprivaloma skelbti 2012-09-14 79,00
45. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-04 39,99
46. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-10 40,00
47. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-12 39,99
48. Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius – 1 Neprivaloma skelbti 2012-10-16 40,00
Iš viso: 6845,56  
fizinių asmenų: 4879,98  
fizinių asmenų mažos aukos: 1965,58  
kandidato nuosavos lėšos: 0,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 0,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 6845,56  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Grąžinta aukotojui,
pervesta į valstybės biudžetą
1. ŽILVINAS GUOBYS Neprivaloma skelbti 2012-08-30 100,00 grąžinta aukotojui
2012-09-04
2. REGIMANTAS MEDZIKAUSKAS Neprivaloma skelbti 2012-09-14 100,00 pervesta į valstybės biudžetą
2012-09-19
3. PETRAS PIKTUŽIS Neprivaloma skelbti 2012-09-14 200,00 pervesta į valstybės biudžetą
2012-09-19
4. DAINORA MOTZ Neprivaloma skelbti 2012-09-20 100,00 pervesta į valstybės biudžetą
2012-09-23
5. ROKAS VENSLAUSKAS Neprivaloma skelbti 2012-09-21 2000,00 grąžinta aukotojui
2012-09-25
6. ROKAS VENSLAUSKAS Neprivaloma skelbti 2012-09-21 2000,00 grąžinta aukotojui
2012-09-25
7. SAULIUS BANAITIS Neprivaloma skelbti 2012-10-08 50,00 grąžinta aukotojui
2012-10-14
Iš viso: 4550,00  
Iš jų: grąžinta aukotojui, iš viso: 4150,00  
fizinių asmenų: 4150,00  
juridinių asmenų: 0,00  
pervesta į valstybės biudžetą, iš viso: 400,00  
fizinių asmenų: 400,00  
juridinių asmenų: 0,00  
Dalyvių sąrašas