Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Respublikonų partijos Aušros rinkimų apygardoje Nr. 23 kandidatas TADAS VALKIŪNAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868645418
Elektroninio pašto adresas: tadas.valkiunas@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JŪRATĖ LELECKIENĖ
Telefonas: 8 698 12371
El. paštas: jurlele@gmail.com
Dalyvių sąrašas